لوله آزمایش یکبار مصرف برای استفاده آزمایشگاهی از جنس پلی استایرن می باشند که تولید آن ها توسط قالب های نسل جدید با تکنولوژی بالا جهت اطمینان از تولید با تکرارپذیری بالا انجام می پذیرد.

یورین باتل، ظرف ادرار یا لیوان نگهداری ادرار، قوطی های کوچک که درب رنگی هستند که برای جمع آوری و نگهداری نمونه ادرار یا تست نمونه اسپرم و حتی نمونه های پاتوبیولوژی آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند.

استول باتل یا ظرف نمونه مدفوع یکی از پر کاربردترین وسایل آزمایشگاهی می باشد. این ظرف برای جمع آوری و نگهداری مدفوع یا Stool است. نمونه آزمایش مدفوع یکی از متداول ترین آزمایش های موجود برای تشخیص های مهم و حیاتی می باشد.

کاپ هیتاچی برای استفاده در دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی هیتاچی جهت تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی نمونه سرم خون طراحی گردیده است.

اپلیکاتور آزمایشگاهی نوعی ابزار برای برداشتن و جدا سازی نمونه های آزمایش مورد استفاده قرار میگیرد.

سیفتی باکس ها مخازن ایمنی جهت جمع آوری پسماندهای تیز و برنده در مراکز درمانی و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند ، این محصول بنابه مورد استفاده آن بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشد که ایمنی محیط و کاربر را تامین نماید.